6 stycznia 1993 powstało koło Misyjne „Mali Franciszkanie” opiekunem koła była i jest do dnia dzisiejszego katechetka mgr Krystyna Przylepa. W kole Misyjnym wielką rolę spełniali i spełniają Rodzice. Przy ich pomocy odbywały się zimowiska dla dzieci, festyny, bardzo urozmaicone w październiku „Tygodnie misyjne”, jak również przedstawienia: Jasełka na Boże Narodzenie, przeglądy teatralne w szkołach, konkursy kolęd. Dzieci w kole misyjnym oprócz modlitw za misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych biorą czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci, wędrują w parafii jako kolędnicy misyjni. Zdobywają dyplomy, nagrody i wyróżnienia. Uroczyście obchodzono 25-lecie powstania koła misyjnego 22 kwietnia 2018 roku.

KOŁA MISYJNE NA ŚWIECIE ICH DZIAŁANIE I CEL:

Od ponad 150 lat dzieci z wielu krajów świata pomagają swoim rówieśnikom żyjącym w tych państwach, gdzie ciągle panuje głód, ludzie umierają z powodu chorób i giną w bratobójczych wojnach.
Co robią dzieci należące do Kółka Misyjnego:
– modlą się za dzieci nie znające Pana Jezusa i za misjonarzy, którzy w dalekich krajach głoszą  Dobrą Nowinę
– ofiarowują w intencji misji swoje cierpienia, smutki, małe i większe wyrzeczenia i radości
– na miarę swych możliwości wspomagają materialnie dzieci z krajów misyjnych.