Plac Kościelny 1; 70-819 Szczecin

tel. 0-91/469-32-53

e-mail: dabie@kuria.pl

Numer konta parafialnego

10 1240 3969 1111 0000 4242 5193

Biuro parafialne

czynne  w środy i piątki
od godziny 11.00 – 12.00
oraz 16.00 – 17.00