Ks. kan. Kazimierz Piasecki
Proboszcz

Dziekan dekanatu Szczecin – Dąbie

 

Ks. mgr Daniel Grocholewski
wikariusz

 

Ks. Michał Jaskowski
pomoc

 

PROBOSZCZOWIE NASZEJ PARAFII OD 1945 ROKU:

1945 – 1946 O. Eugeniusz Kriegel
1946 – 1947 Ks. Kazimierz Świetliński TChr.
1947 – 1951 Ks. Franciszek Ćwiękała TChr.
1951 – 1954 Ks. Antoni Rauer TChr
1954 – 1955 Ks. Jan Czarnecki TChr
1956 – 1958 Ks. Jan Palica
1958 – 1962 Ks. Władysław Faraon
1962 – 1973 Ks. Andrzej Majewicz
1973 – 1998 Ks. Kan. Czesław Wich
1999 – 2000 Ks. Prałat dr hab. prof. US Tadeusz Czapiga
2000 –          Ks. Kan. Kazimierz Piasecki

 

 

WIKARIUSZE PARAFII:

1999 – 2002 ks. mgr Janusz Mieszkowski

1999 – 2003 ks. mgr Jarosław Grybko
2002 – 2004 ks. mgr Mariusz Bartoszewicz
2003 – 2006 ks. Waldemar Spychalski
2004 – 2005 ks. dr Lucjan Chronchol
2005 – 2007 ks. mgr Robert Mrozowski
2006 – 2011 ks. Piotr Dzedzej
2007 – 2010 ks. Ryszard Krauze
2011 – 2015 ks. mgr Marcin Kalata
2012 – 2017 ks. mgr Łukasz Wdowczyk
2015 – 2020 ks. mgr Paweł Podwysocki
2017 – 2022 ks. mgr lic. Karol Łabenda
2020 – 2023 ks. mgr lic. Paweł Wiśniewski
2022 –      ks. mgr Daniel Grocholewski

POMOC DUSZPASTERSKA:

2023 –         ks. Michał Jaskowski