Ks. kan. Kazimierz Piasecki
Proboszcz

Dziekan dekanatu Szczecin – Dąbie

 

Ks. mgr lic. Karol Łabenda
wikariusz

 

Ks. mgr lic. Paweł Wiśniewski
wikariusz

 

Ks. Prałat prof. US dr. hab. Tadeusz Czapiga
rezydent, diecezjalny egzorcysta

PROBOSZCZOWIE NASZEJ PARAFII OD 1945 ROKU:

1945 – 1946 O. Eugeniusz Kriegel
1946 – 1947 Ks. Kazimierz Świetliński TChr.
1947 – 1951 Ks. Franciszek Ćwiękała TChr.
1951 – 1954 Ks. Antoni Rauer TChr
1954 – 1955 Ks. Jan Czarnecki TChr
1956 – 1958 Ks. Jan Palica
1958 – 1962 Ks. Władysław Faraon
1962 – 1973 Ks. Andrzej Majewicz
1973 – 1998 Ks. Kan. Czesław Wich
1999 – 2000 Ks. Prałat dr hab. prof. US Tadeusz Czapiga
2000 –          Ks. Kan. Kazimierz Piasecki

 

 

WIKARIUSZE PARAFII: