SPOTKANIA DO BIERZMOWANIA w marcu:

KLASY 8 Szkoły Podstawowej:

Środa 5.05 oraz 12.05.2021 r. godz. 18:45

Klasy 1 szkoły średniej :

poniedziałek 10.05. oraz 24.05.2021 r. godz. 17:00 (spotkanie z panią Marzeną)

wtorek 11.05. oraz 25.05.2021 r. godz. 18:45 (spotkanie z ks. Karolem)

 

SPOTKANIE Z RODZICAMI UCZNIÓW KL 8 i 1 SZKOŁY PONADPODSAWOWEJ 17.05.godz. 18:45 

 

Przygotowanie do bierzmowania odbywa się w czasie uczęszczania do klasy 6, 7 i 8 Szkoły podstawowej i trwa 3 lata. Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.

Za bierzmowanie w naszej parafii odpowiada Ks. Karol.
Wszelkiego rodzaju pytania prosimy kierować bezpośrednio do Ks. Karola osobiście w Kościele po Mszy Świętej lub pod numer telefonu 572 480 927

SPOTKANIA DO BIERZMOWANIA:

Odbywają się w następującym porządku:
klasy 8 Szkoły podstawowej 2 razy w miesiącu wg ustalonego wcześniej grafiku i podanego dla młodzieży.

Klasy 7 szkoły podstawowej spotykają się z Ks. Karolem 1 raz w miesiącu wg ustalonego wcześniej grafiku podanego dla młodzieży:

 

WARUNKI DOPUSZCZENIA KANDYDATA DO SAKRAMENTU:

Regularnie uczestnictwo w każdą niedziele i święta nakazane we Mszy Świętej

Regularne (raz w miesiącu) przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania (w każdy pierwszy piątek miesiąca nabożeństwo pierwszopiątkowe g. 19:00)

Sumienne i aktywne uczestnictwo w katechezie szkolnej – cała szkoła podstawowa potwierdzone przez katechetę oraz uzyskanie pozytywnej opinii od katechety (osoby nie uczęszczające na katechezę nie mogą przyjąć sakramentu)

Sumienne i aktywne uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych organizowanych w parafii (kl. 7 raz w miesiącu, kl. 8 dwa razy w miesiącu)

Uczestniczyć w nabożeństwach okresowych wg. ustalonych kryteriów na początku roku formacyjnego: różaniec, roraty, Droga Krzyżowa w każdy piątek Wielkiego Postu oraz Gorzkie Żale, majowe, czerwcowe

Uczestnictwo w adwentowym i wielkopostnym dniu skupienia (wyznaczona sobota w godz. 10:00 – 13:30)

Odpowiedzialne i dobre zachowywać się w kościele oraz na lekcji religii

Zaliczenie treści katechez parafialnych oraz tzw. małego katechizmu

Warunkiem dopuszczenia kandydata do bierzmowania jest potwierdzona w indeksie obecność na przynajmniej 75% poszczególnych wymagań. Niespełnienie warunków spowoduje przedłużenie czasu formacji i przygotowania do sakramentu bierzmowania.