Pod koniec września 2021 roku zakończono rewitalizację ściany południowej kościoła Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu. Wymieniono wadliwe cegłówki, wmurowana została nowa fuga, wykonany został nowy ozdobny gzyms oraz wstawiono nowe drzwi do zakrystii, nawiązując w ten sposób do pierwotnej stylu. W dwóch trzecich prace sfinansowano z dotacji miejskiej, a w jednej trzeciej z ofiar parafian.

W przyszłym roku zaplanowana jest rewitalizacja zewnętrznych ścian kaplicy, kotłowni oraz prezbiterium. Koszt zaplanowanych prac na dzień dzisiejszy wynosi 360 tysięcy złotych. Dziękujemy wszystkim parafianom za dotychczasowe ofiary składane na rzecz remontu neogotyckiego kościoła dąbskiego. Zachęcamy do dalszych ofiar na parafialny nr konta: 10 1240 3969 1111 0000 4242 5193